Prezentare

English

  

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara este o organizaţie neguvernamentală, non profit, înfiinţată în anul 1999, de către un grup de jurnalişti timişoreni cu o largă experienţă în domeniul presei scrise şi audiovizuale.

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara are ca scop reformarea şi democratizarea societăţii româneşti în patru domenii esenţiale: descentralizarea administraţiei; culegerea, procesarea şi libera diseminare a informaţiei cu scopul de a deschide canalele de comunicare între toţi actorii vieţii social-politice şi culturale; promovarea dialogului dintre societatea civilă şi factorii decizionali locali, regionali şi naţionali; stimularea cooperării şi dezvoltării intra, inter şi euroregionale.

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara acordă asistenţă tinerilor jurnalişti şi creatori interesaţi în parteneriatul regional şi euroregional, asigurându-le suportul administrativ, financiar şi tehnic necesar şi oferindu-le diverse oportunităţi de integrare într-o reţea euroregională.

Prin programele şi proiectele derulate, Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara îşi propune să contribuie la reforma şi democratizarea societăţii civile, cu perspectiva armonizării cu structurile Uniunii Europene.

În mod consecvent, asemenea programe şi proiecte vizează eliminarea inegalităţilor şi inechităţilor sociale, stimularea parteneriatelor şi promovarea potenţialului local, ca alternative viabile ale schimbărilor profunde de ordin economic.

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara depune eforturi susţinute în stimularea interesului tinerei generaţii de a se implica nemijlocit în aceste procese, de a avea un rol activ, inclusiv la nivel decizional.

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara susţine iniţiativele Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, prin suporturi mediatice specifice, precum şi prin activităţi conexe din domeniul turismului local şi regional, al jurnalismului independent, al artelor şi culturii.

Obiectivul cel mai important al Fundaţiei Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara îl reprezintă edificarea unei societăţi deschise, pluraliste, bazată pe principiile şi valorile democraţiei, pe respectul faţă de drepturile fundamentale ale omului, o societate care serveşte cetăţeanul şi necesităţile sale concrete.

În scopul atingerii acestui obiectiv, majoritatea proiectelor au fost şi sunt implementate pe principiul interconectiviăţii, în sensul că activităţile preconizate converg într-o măsură considerabilă spre a deveni componentele unei strategii pe termen mediu şi lung (programe).

De la data înfiinţării, în 1999, Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara a derulat şi a susţinut numeroase programe şi proiecte menite să stimuleze interesul tinerilor în cooperarea şi dezvoltarea locală, regională şi euroregională.

O importantă componentă a activităţii Fundaţiei Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara se referă la parteneriatele cu administraţiile şi instituţiile statului de drept, cu alte organizaţii neguvernamentale, în scopul de a îmbunătăţi interacţiunea dintre cetăţeni şi structurile publice.

O direcţie majoră a activităţii Fundaţiei se referă la acţiunile caritabile şi umanitare, urmărind acordarea de sprijin direct, material, financiar şi moral, persoanelor defavorizate, copiilor şi vârstnicilor, deopotrivă

Din 1999, Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara a implementat următoarele proiecte, programe şi parteneriate:

A. Proiecte civice:

- iulie - august 1999: “Radio-ul local – o formă de stimulare a implicării cetăţenilor în deciziile administrative locale. Participarea comunităţilor la dezvoltarea euroregională”. Parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Sebiş (judeţul Arad). Program finanţat de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă. Participanţi din România, Serbia şi Ungaria

- august 1999 – Ediţia I a “Şcolii Internaţionale de Vară pentru Jurnalism Regional şi Euroregional”. Sebiş, judeţul Arad. Participanţi din România, Serbia, SUA şi Ungaria

- august 1999 – Inaugurarea Centrului de Jurnalism Regional şi Euroregional Sebiş, judeţul Arad.

- iulie-august 2000 – Ediţia a II-a a “Şcolii Internaţionale de Vară pentru Jurnalism Regional şi Euroregional”. Sebiş, judeţul Arad. Participanţi din România, Serbia şi Ungaria

- martie - decembrie 2000 – Parteneriat cu Centrul de Studii Sociale Timişoara, în cadrul programului “Comunităţile rurale în procesul electoral”

- martie - noiembrie 2000 – Programul “Pro Vot Act – Stimularea participării civice în procesele electorale”

- octombrie 2000 – Reuniunea Organizaţiilor Neguvernamentale din Vestul României – Alba Iulia

- mai - septembrie 2001 – “Probitas 2001”. Ediţia I “Jurnalism şi turism euroregional” – Sebiş, judeţul Arad. Program dedicat studenţilor în jurnalistică din România şi Serbia. Parteneriat cu Independent Journalists Association of Serbia IJAS, Universitatea Novi Sad, Radio 021 Novi Sad, Universitatea Beograd şi Universitatea “Banatului” Timişoara

- mai – septembrie 2002 – “Probitas 2002”- Ediţia a II-a “Poduri de înţelegere”, Sebiş, judeţul Arad. Partneriat cu Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad, Casa de Presă şi Editură “Libertatea” Pancevo, Universitatea Beograd, Universitatea “Tibiscus” Timisoara şi Universitatea “Banatului” Timişoara

- mai – septembrie 2003 – „Probitas 2003”. Ediţia a III-a „Multiculturalism împotriva conflictelor”, Valea lui Liman, judeţul Timiş. Partneriat cu Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad, Casa de Presă şi Editură “Libertatea” Pancevo, Universitatea Beograd, Universitatea “Tibiscus” Timişoara

- septembrie 2003 – “Managementul conflictelor regionale” – Valea lui Liman, judeţul Timiş. Partneriat cu Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad, Casa de Presă şi Editură “Libertatea” Pancevo, Universitatea Beograd, Universitatea “Tibiscus” Timişoara

- noiembrie 2002 – iunie 2003 – Parteneriat cu Centru Euroregional pentru Democraţie în implementarea proiectului în cadrul programului “Pro Communitas”

- 2004 este lansat programul "Împreună pentru Transparenţă" - parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara; iniţiat de proiectul pilot "Multiplicatorul Comunicaţional/Communicational Multiplier Pilot Project", programul va căpăta coerenţă în anii următori, prin implementarea a cinci proiecte complementare, întregite de orientarea Şcolilor de Vară pentru Jurnalism către o tematică adecvată îndeplinirii scopului şi obiectivelor Programului "Împreună pentru Transparenţă"

- mai 2004 – Este inaugurat Centrul de Jurnalism Româneşti, judeţul Timiş

- mai – septembrie 2004 – “Probitas 2004” Ediţia a IV-a “Uneşte diversitatea!”, Româneşti, judeţul Timiş. Partneriat cu Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad, Casa de Presă şi Editură “Libertatea” Pancevo, Universitatea Beograd, Universitatea “Tibiscus” Timişoara

- mai - septembrie 2005 – “Probitas 2005”, Ediţia a V-a “Jurnalişti pentru o Românie europeană”. Centrul de Jurnalism Româneşti. Proiect destinat tinerilor viitori jurnalişti, elevi ai liceelor timişorene, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă". 32 de participanţi

- iulie – septembrie 2006 – “Probitas 2006”, Ediţia a VI-a “Satul românesc şi integrarea europeană”, Româneşti, judeţul Timiş. Proiect destinat tinerilor viitori jurnalişti, elevi ai liceelor timişorene, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă". 32 de participanţi

- mai 2007 – februarie 2008 – “Implicarea cetăţenilor în actul decizional”. Parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Timişoara, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă"

- iulie – septembrie 2007 – “Probitas 2007”, Ediţia a VII-a “Presa României europene”, Româneşti, judeţul Timiş. Program destinat tinerilor viitori jurnalişti. elevi ai liceelor timişorene, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă". 32 de participanţi

- septembrie 2007 – “Atelierele de la Româneşti”. Tabără euroregională de creaţie literară. Parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România. 20 participanţi, scriitori din România şi Serbia

- ianuarie - decembrie 2008 - "Citizens in Action/Cetăţeni în Acţiune ". Parteneriat cu Primăria municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă"

- iulie - septembrie 2008 - "Probitas 2008", Ediţia a VIII-a "Implicarea tinerilor în administraţia locală",în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă". Proiect destinat elevilor implicaţi în acţiuni de voluntariat, cu sprijinul Consiliului Local al Tinerilor Timişoara

- ianuarie 2009- decembrie 2011 - "Timişoara - Oraş al cetăţenilor". Asociere cu Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă".

- iunie - septembrie 2009 - "Probitas 2009" Ediţia a IX-a. Asociere cu Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă"

- iunie - septembrie 2010 - "Probitas 2010" Ediţia a X-a. Asociere cu Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara,în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă"

- iunie - septembrie 2011 - "Probitas 2011" Ediţia a XI-a. Asociere cu Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara,în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă" .

B. Proiecte care au oferit know how şi suport pentru dezvoltarea locală şi regională, stimularea parteneriatului public-privat:

- septembrie 1999 - iunie 2000 – Parteneriat cu autorităţile locale şi IMM din partea de Vest a României; transfer de know how către 12 companii private, în domeniul întocmirii de proiecte pentru programele Phare 98

- noiembrie 1999 – noiembrie 2001 – “Program pentru dezvoltarea resurselor umane şi de stimulare a turismului cultural şi ecologic în Ţara Zarandului”

- iulie 1999 - mai 2000 – Parteneriat cu Primăria Timişoara în cadrul proiectului “Parteneriatul instituţional al societăţii civile pentru dezvoltarea economică şi socială a zonei Timişoara”

- martie - decembrie 2001 – Parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, în cadrul programului complex de prevenire şi combatere a violenţei domestice

- aprilie - mai 2001 – Programul “Info Global”. Parteneriat cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş. Program consacrat educaţiei societăţii civile privind impozitul pe venitul global

- martie - decembrie 2002 – Parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, în cadrul Campaniei de Advocacy privind lupta împotriva violenţei domestice

- 2001-2002 – Parteneriat cu Fundaţia “A Treia Europă”, în cadrul programului “DKMT – O Euroregiune a Cetăţenilor”

- 2004 – 2006 – parteneriat European în cadrul proiectului “Climbing up” destinat combaterii fenomenului violenţei domestice în Portugalia (iniţiatoarea proiectului), Marea Britanie, Italia, Polonia, Grecia şi România.

- ianuarie – octombrie 2006 – Parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – proiectul “Drepturile femeii între uz şi abuz”

- decembrie 2007 - septembrie 2008 - "Monitor V Vest" - Program de monitorizare participativă privind respectarea drepturilor femeii în activitatea Justiţiei, Poliţiei şi Mass media din Regiunea de dezvoltare V Vest. Parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România

C. Proiecte umanitare şi de caritate:

- noiembrie - decembrie 1999 – “Concert de Crăciun” – program dedicat persoanelor de vârsta a treia fără sprijin material

- aprilie 2000 - iunie 2001 – Programul “Faber” de burse anuale pentru copiii cu rezultate deosebite defavorizaţi social

- februarie 2003 – «Radio Don» program de colectare de fonduri pentru construirea unui adăpost pentru victimele violenţei domestice

- februarie 2005 – «Dăruieşte mai mult decât dragoste» program de colectare de fonduri pentru construirea unui adăpost pentru victimele violenţei domestice

Fundaţia Culturală Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara a spijinit moral şi financiar publicarea a 34 ediţii a publicaţiei Euroregionale “Probitas” a tinerilor ziarişti din Euroregiunea DKMT, precum şi a volumelor:

“Publicitatea Audio – Curs practice de strategii creative” (Editura Hestia, 1999),

“Managementul instituţiilor media” (Editura Polirom, 1999)

“Jurnalismul Radio – Curs practic de strategii operaţionale” (Editura Marineasa, 2001)

Fundaţia Culturală Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara este membră fondatoare a Reţelei Organizaţiilor Neguvernamentale din partea de Vest a României şi a Reţelei ONG “DKMT – O Euroregiune a Cetăţenilor”.

Parteneriatele externe ale Fundaţiei sunt cu organizaţii din Serbia şi Muntenegru, Ungaria, Portugalia, Marea Britanie şi SUA.

PREMII:

- Marele Premiu al Asociaţiei Presei Timişorene pentru promovarea Jurnalismului Euroregional (2000)

- “Charity Award” al Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România (2001)

- Premiul “Best at Networking” la Cea de-a Treia Ediţie a Târgului Regional al Organizaţiilor Neguvernamentale (2002)

- Premiul “Ambasador pentru Timişoara ” (2002)

 

Presentation

West Foundation for Regional and Euro-regional Journalism (WFJ) mission is to contribute to the reform of the Romanian society in three essential fields: to assists journalists and young creators interested in local, regional and euro-regional cooperation by providing them with administrative, financial and technical support and by facilitating network activities in the area; to sustain collecting, processing and free dissemination of information in order to open all communication channels between civil society and decision makers at different levels of local, regional and euro-regional authorities; to stimulate the local, intra and inter-regional co-operation and development.

WFJ is continuing its efforts to support creative initiatives in fields of great interest for the Romanian, Hungarian and Serbian public as civil society, independent journalism, publishing and libraries, local and regional tourism, arts and culture.

The main goal of the Foundation activities is the accomplishment of an open and pluralistic society, based on a stable and functioning democracy, with institutions which are dedicated and which serve the citizens' concrete needs.

In order to fulfill these objectives, since 1999, WFJ developed projects and activities with the goal to stimulate the young journalists involvement in sustaining local, regional and Euro-regional development, economic and cultural contacts and co-operation between different communities in the region offering them the possibility to participate in the implementation of such projects. The most characteristic feature of WFJ's projects is interconectivity which means that some activities in different projects are interdependent as components of a medium and long term strategy.

An important component of WFJ's programs refer to partnership with Local Government Units aiming at improving interaction between citizens and local public institutions.

WFJ's work paid a particular attention to humanitarian and charitable activities as providing direct financial help to disfavored and poor children and/or very old people as well.

A. Educational projects and programs:

- July-August 1999 - “The Local Radio – a form of public involvement of citizens in the administrative decision making. Participation of local communities in the development of regional and Euro-regional policy”. Partnership with Local Government of the City of Sebis , Arad County . Participants from Romania , Hungary and Yugoslavia

- August 1999 - First Edition of “The Summer School for Regional and Euro-regional Journalism”. Partnership with Local Government of the city of Sebis , Arad County . Participants from Romania , Serbia and Hungary

- August 1999 - The inauguration of the Centre for Regional and Euro-regional Journalism Sebis, Arad County . Partnership with Local Government of the city of Sebis , Arad County

- July-August 2000 – Second Edition of “The Summer School for Regional and Euro-regional Journalism”. Partnership with Local Government of the city of Sebis , Arad County

- March-December 2000 - Partnership with The Centre for Social Studies of Timisoara . (Student NGO) in the project “Rural communities in general elections process”

- March-November 2000 - “Pro Vote Act Program. Stimulating the civic participation in general election”

- October 2000 – Organizer of the First Western Romanian NGO's Meeting in Alba Iulia

- May 2001-September 2001 – “Probitas 2001” “Journalism and Tourism in DKMT Region” (First Edition). Program dedicated to students in journalism from Romania and Serbia ”. Partnership with Independent Journalists Association of Serbia IJAS, the Novi Sad University, Radio 021 Novi Sad Network, University of Beograd, and “Banatul” Private University (NGO) (Romania)

- May – September 2002 – “Probitas 2002” (Second Edition) “Bridges of Understanding”. Program dedicated to students in journalism from Romania and Serbia ”. Partnership with The Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad Network, “Libertatea” Publishing House Pancevo, University of Beograd (Serbia), “Tibiscus” Private University Timisoara and “Banatul” Private University Timisoara (Romania)

- May – September 2003 – „Probitas 2003” (Third Edition) „Multiculturalism against conflicts” Valea lui Liman, Timiş County . Partnership with Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad , Publishing and Editing House “Libertatea” Pancevo, Beograd University and “Tibiscus” University of Timisoara

- September 2003 – “Regional Conflicts Management” Valea lui Liman, Timiş County . Partnership with Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad , Publishing and Editing House “Libertatea” Pancevo, Beograd University and “Tibiscus” University of Timisoara

- November 2002 - July 2003 Partnership with Euro-regional Center for Democracy in implementing the project “Thrust and Responsibility”

- 2004 is launched the "Together for Transparency" program, a partnership with Local Council and City Hall of Timisoara; begining with "Communicational Multiplier Pilot Project - CMPP", this program will consist in the next years by implementing five complementary projects aiming at a coherent strategy in sustaining and promoting an opened dialogue between local authorities and citizens of Timisoara. Also, all Summer Schools for Journalism "Probitas" will focus on goals and objectives of the program "Together for Transparency"

- May 2004 – Inauguration of the Journalism Center in Romanesti, Timis County

- May – September 2004 - “Probitas 2004” (Fourth Edition) “Link Diversity”. Partnership with Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad, Publishing and Editing House “Libertatea” Novi Sad, University of Belgrade, “Tibiscus University of Timisoara. Participants from Romania and Serbia

- May – September 2005 – “Probitas 2005”,(Fifth Edition) “Young Journalists for an European Romania" throughout "Together for Transparency" program

- May - September 2006 - “Probitas 2006 (Sixth Edition) “ Romanian Village and European Integration”, throughout "Together for Transparency" program

- May – September 2007 – “Probitas 2007” (Seventh Editon) “Living in a Traditional Romania ”, throughout "Together for Transparency" program

- May – December 2007 - “Citizen involvement in decision making acts”, throughout "Together for Transparency" program

- May 2007 – March 2008 – „Stay Tune! Decision Acts Depend on You!” – a project dedicated to increase transparency of the decision making acts of local authorities in the City of Timisoara, throughout "Together for Transparency" program

- September 2007 – “Creating in Romanesti - Crossborder Creative Campus“. Partnership with Union of Writers of Romania. Writers from Romania and Serbia

- May 2008 – December 2008 – „Citizens in Action” – a project dedicated to stimulate the implementation of participatory democarcy in the city of Timisoara, throughout "Together for Transparency" program

- January 2009 – December 20011 – “ Timisoara – a Town of Citizens ” – a program dedicated to enlarge citizens involvment in monitoring and influencing local authorities decision making, actsthroughout "Together for Transparency" program

- June – September 2008 – “Probitas 2008” (Eighth Editon) “Young generation involvment in Local Administration”, throughout "Together for Transparency" program

- June – September 2009 – “Probitas 2009” (Nineth Editon) “Promoting voluntarism”, throughout "Together for Transparency" program

- June – September 2010 – “Probitas 2010” (Tenth Editon), throughout "Together for Transparency" program

- June – September 2011 – “Probitas 2011” (Eleventh Editon, throughout "Together for Transparency" program

B. Projects and programs offering know how and support for local and regional development, assistance to local government, public private partnership:

- September 1999-June 2000 - Partnerships with local authorities and small business companies from western Romania ; consulting and offering know how for 12 specific programs for regional economic and social development financed by European Commission (Phare program RO.09807.01.01.02)

- October 1999 – “Radio Forum 2000. Program dedicated to unemployed young peoples from Cugir Region”

- November 1999–November 2001 – “Program for regional development in human resources and stimulating the cultural and ecological tourism – Zarand Region

- February 2000 – Partnership with local administration of Timisoara – “Cultural management and promotion in Timisoara area”. Sustained by European Commission. Phare Euro Art

- July 1999-May 2000 – Partnership with local administration of Timisoara . Program “Institutional Partnership of the Civic Society for the Economic and Social Development of Timisoara Zone”

- December 2000 – “Fem Act – Program to stimulate young female involvement in social and political activities”

- March-December 2001 – Partnership with The Romanian Association for Women Promotion APFR. Program against the domestic violence

- April-May 2001 – “Info Global Project” (Program for civic education dedicated to improve civic knowledge in taxes problems). Partnership with local authorities of Financial Administration of Timis County

- March-December 2002 – Partnership with The Romanian Association for Women Promotion APFR. Advocacy Program in promoting a new law against the domestic violence

- 2001-2002 – Partnership with The Third Europe Foundation in the “DKMT – The Citizen's Euro-region program”

- 2002-2003 Partnership with Euro-regional Centre for Democracy in implementing Communicational Multiplier Pilot Project, a program dedicated to link ordinary citizens to Local and Regional authorities

- 2004 – 2006 Partnership with The Romanian Association for Women Promotion and other 6 European NGO's in implementin the project „Climbing Up” dedicated to promote women rights

- 2006 – 2008 Partnership with The Romanian Association for Women Promotion in implementin the project “Monitor V” (monitoring Justice, Police and Mass Media involvment in protecting human rights in the 5 th Region of Romania)

C. Humanitarian and charity projects:

- November-December 1999 – “It's Christmas Eve – Humanitarian Program dedicated to over 75 years old helpless peoples”. Over 150 old persons helped

- April 2000-June 2001 – “Faber Program. Humanitarian grants program dedicated to help schoolchildren in economical difficulties”

WFJ is the founder of the NGO's Network in Western Romania defending Woman's Rights (founded on May 2001 at Alba Iulia ) (6 NGOs from Western Romania )

WFJ is member of DKMT Euro-regional Network “DKMT – The Citizen's Euro-region” (over 100 NGOs from Romania , Serbia and Hungary ).

WFJ is founder of “Probitas Euro-media Network” involving 6 NGOs and over 20 independent radio stations from Romania and Serbia .

At the end of 2002, WFJ was awarded with “Best at Networking Award” on the occasion of the Third Edition of NGO Regional Fair (over 400 participants, representatives of NGOs from Eastern Europe ).