Programe în parteneriat

Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România

Programe anuale:

Dăruieşte mai mult decât dragoste!

Perioada: 13 - 14 februarie

Obiective:

Desfăşurarea unei campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra violenţei în cuplu şi asupra violenţei în familie prin valorificarea atmosferei propice create de Ziua Îndrăgostiţilor, pentru recepţionarea unor asemenea mesaje sociale, educaţionale şi comunitare.

Antrenarea unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii locale într-o campanie proactivă, consacrată conştientizării, prevenirii şi combaterii violenţei în cuplu şi violenţei domestice, precum şi responsabilizării, îndeosebi a tinerilor, privind relaţia de cuplu.

Crearea premiselor functionării unei reţele de colaborare, parteneriat şi acţiune a comunităţii, administraţiei, societăţii civile şi mass-media împotriva fenomenului violenţei în cuplu şi în familie.

Climbing Up

Parteneri:

PORTUGALIA

Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei (promotorul proiectului)

ADRO - Asociaţia Regională Pentru Dezvoltarea Regiunii "Oeste"

Municipalitatea Torres Vedras

ISPA - Universitatea de Psihologie

GRECIA

Centrul de Cercetare Pentru Problemele Femeilor, Organizaţia de Ajutor Social

din Hellas

ITALIA

CRAMARS Cooperative

POLONIA

Centrul Pentru Educaţie Permanentă

Fundaţia Pentru Drepturile Femeilor

ROMÂNIA

APFR - Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euro-regional Timişoara

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Institutul de Medicină Legală - Timişoara

Centrul de Consiliere al Victimelor, apartinând Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş

ANGLIA

Colegiul de Educaţie Superioară din Stockport

FamilyInfo Link Stockport

Consiliul Serviciilor Voluntare Stockport

Centrul de Ajutor pentru Femeile Victime din Stockport

Obiective:

Susţinerea femeilor victime ale violenţei prin împărtaşirea experienţelor comune

Promovarea cooperării europene la nivelul educaţiei non-formale pentru femeile victime ale violenţei prin studierea bunelor practici, prin eforturi unite de a concepe şi implementa un "produs" european inovativ, testat, implementat şi diseminat la nivel european.

Rezultate:

Ghid al Bunelor Practici la nivel european privind interven'ia în cazurile de violen ţă domestică.

"Produs Educaţional European" - o colecţie de programe educaţionale eficiente în susţinerea femeilor victime ale abuzului.

Campanii de constientizare.

Servicii directe pentru victime: consiliere telefonică, asistenţa socială, consiliere psihologică şi juridică.

Implementarea de module de training de către fiecare organizaţie parteneră pentru specialiştii care lucrează cu victimele.

Implicarea victimelor în programe de educaţie non-formală (un curs de 3 luni de initiere în utilizarea calculatorului pentru femeile victime).

Drepturile femeii între uz şi abuz

Perioada de implementare: decembrie 2005 - octombrie 2006

Finantator: Uniunea Europeana prin Programul PHARE 2003, Consolidarea Societatii Civile în România, Componenta 4 – Democratie, drepturile omului, statul de drept si independenta justitiei.

Parteneri: Fundatia Vest pentru Jurnalism Regional si Euroregional, Inspectoratul de Politie al Judetului Timis – Politia de Proximitate, Tribunalul Timis.

Obiectivele proiectului:

a. Cunoasterea formelor de aparare si promovare a drepturilor femeii prin initierea si dezvoltarea unui program anual de monitorizare, cercetare si instruire a presei si justitiei la nivel local, cu sprijinul unei echipe de voluntari si a specialistilor în drepturile omului,
b. Crearea unui centru permanent de informare publica si consultanta juridica în vederea sprijinirii si încurajarii femeilor si fetelor sa urmeze procedurile legale adecvate pentru apararea propriilor drepturi, prin responsabilizarea studentilor din facultatile de profil si a profesionistilor în domeniu,
c. Constientizarea si stimularea cetatenilor si a reprezentantilor politiei de a folosi mijloacele si procedurile legale pentru apararea drepturilor omului, prin organizarea unei campanii publice în Timisoara.

Grup tinta: Femeile marginalizate, victime ale violentei domestice sau abuzului sexual, ale discriminarii, prostitutiei sau traficului de carne vie; jurnalistii din presa scrisa locala; politia de proximitate; cetatenii Timisoarei.

Rezultate:
• Publicatia finala intitulata "Drepturile Femeii: între UZ si ABUZ! Monitorizarea presei si justitiei locale si regionale" , cuprinzând rezultatele monitorizarii si cercetarii cu privire la reprezentarea drepturilor femeii în presa si justitia din judetul Timis;
Baza de date legislativa cu privire la temele si la institutiile monitorizate
Patru brosuri legislative privind principalele forme de încalcare a drepturilor femeii si demersurile care trebuie urmate în aceste cazuri
• Catalog cu institutiile publice care pot sprijini cazurile preluate de APFR
• Materiale de promovare a drepturilor femeii si serviciilor oferite în cadrul proiectului: carti de vizita , pliante cu serviciile centrului , afise, plângeri pretiparite, umbrele, tricouri si sepci inscriptionate cu sloganul campaniei, mape si pixuri personalizate
• Filmul documentar intitulat "Drepturile Femeii: intre UZ si ABUZ!"
• Constientizarea cetatenilor Timisoarei printr-o ampla campanie publica intitulata "Fii Cetatean Activ: Apara-ti Drepturile!" si desfasurata în iulie si octombrie 2006, în 10 locatii intens circulate din Timisoara;
• CD de prezentare a campaniei în limba româna si în engleza;
• Deschiderea Centrului de Informare Publica si Consiliere Juridica , în proximitatea Tribunalului Timis (str. Russel nr. 2);
• Oferirea de servicii de informare, consiliere si suport juridic unui numar de peste 3000 de persoane;
• Informarea reprezentantilor presei si justitiei cu privire la concluziile si rezultatele monitorizarii;
• 126 de cazuri identificate în presa si 73 de procese monitorizate în justitie;
• 24 de articole aparute în presa scrisa si aparitii la posturile de radio si televiziune locale;
• Sondaj de opinie realizat pe 800 de persoane cu privire la nivelul de informare a publicului asupra propriilor drepturi;