Proiecte

"Atelierele de la Româneşti" - Tabără transfrontalieră de creaţie

Ediţia I (2007), Ediţia a II-a (2009), Ediţia a III-a (2010)

Parteneriat cu:

Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România,

Casa de presă şi Editura „Libertatea” Novi Sad (Serbia),

Revista „Lumina” Pančevo (Serbia)

Parteneri:

Uniunea Scriitorilor din România

Institutul Cultural Român

Scop/obiective:

Cultivarea, promovarea şi consolidarea parteneriatului tradiţional dintre scriitorii membrii ai Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi scriitorii români membri şi/sau nemebri care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea în Regiunea Autonomă Vojvodina din Serbia

Grupul ţintă:

Grupul ţintă al proiectului este constituit (anual) din 10 (zece) scriitori (5 din România + 5 din Sebia), membri şi/sau nemembri ai Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România.

Beneficiarii proiectului sunt, alături de scriitorii participanţi, autorităţile locale şi locuitorii din arealul Făget-Româneşti-Tomeşti, care urmează a fi implicaţi direct în activităţile derulate în cadrul proiectului, precum şi alţi iubitori de literatură atât din zonă, cât şi comunitatea română din Regiunea Autonomă Vojvodina.

Activităţi principale:

Întâlniri cu autorităţile locale şi publicul cititor, lecturi publice şi lecturi de cenaclu, dezbateri şi mese rotunde pe probleme privind literatura contemporană.

Rezulte:

Revista "Atelierele de la Româneşti" ilustrând activitatea de creaţie din cadrul Taberei.

Photo:

Lecturi de cenaclu:

Vizită la Casa memorială "Traian Iancu":

Vizită la Muzeul "Traian Iancu" din Făget:

La primăria din comuna Tomeşti:

Întâlnire cu primarul comunei Tomeşti:

Excursie de documentare la Făget:

Şezătoare literară la Făget: