Proiecte

Multiplicatorul comunicaţional

Communicational Multiplier Pilot Project - CMPP)

Finanţatori:

Consiliul Judeţean Timiş

Perioada: 2004-2005

Locaţia: Timişoara

Scop/Obiective:

„Multiplicatorul Comunicaţional (CMPP)” a fost un proiect pilot consacrat întăririi capcităţii de comunicare dintre societatea civilă şi autorităţile locale, precum şi mobilizării disponibilităţilor administrative şi politice ale autorităţilor pentru realizarea unui dialog real, concret şi efectiv între simplii cetăţeni şi liderii instituţiilor subordonate autorităţilor, cu impact asupra guvernării la nivel local, regional şi naţional.

Proiectul a inaugurat programul "Împreună pentru Transparenţă", care a fost dezvoltat ulterior prin derularea unor proiecte complementare, solidare cu eforturile de maximizare a transparenţei activităţii lor depuse de către autorităţile locale din municipiul Timişoara.

Iniţial, proiectul a avut o dimensiune transfrontalieră, fiind implementat şi definit ca "proiect pilot" în parteneriat cu Şcoala de Jurnalism Novi Sad/ Novi Sad School of Journalism (Serbia)

Grupuri ţintă:

Administraţiile locale şi comunităţile din oraşele mari şi mijlocii din Regiunea DKMT (judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin şi, respectiv, Regiunea Autonomă Voivodina - Serbia)

 

Rezultate:

În prima fază a proiectului (februarie-iunie 2004), CMPP a dezvoltat, în paralel, un radioprogram interactiv şi mai multe mecanisme de comunicare, atât mediatice, cât şi IT, cu scopul de a deschide şi de a amplifica posibilităţile de dialog cetăţeni şi autorităţi şi de a contribui, pe această cale, la creşterea responsabilităţii, eficienţei şi transparenţei activităţii celor aleşi sau numiţi în funcţii de conducere. S-a urmărit, de asemenea, îmbunătăţirea participării cetăţenilor la actul de decizie administrativă, stimularea creşterii responsabilităţii civice şi a gradului de implicare a populaţiei în procesele democratice, stimularea parteneriatului public/privat.

Cea de a doua fază a proiectului (iunie-august) a fost consacrată unui larg program de instruire şi schimb de experienţă având ca grup ţintă 30 de ziarişti şi reprezentanţi ai administraţiilor locale din România şi Serbia.

În 2005, aria de implementare a proiectului a fost restrânsă la parteneriatul cu autorităţile locale (Primăria şi Consiliul Local) din municipiul Timişoara. (vezi: "Împreună pentru Transparenţă")

Photo:

Dialog cu Şeful IPJ Timiş:

Dialog cu Primarul Muncipiului Timişoara:

Dialog cu un reprezentant al societăţii civile:

Dialog cu un reprezentant al serviciilor publice:

Dialog cu un reprezentant al justiţiei:

Dialog cu reprezentanţi ai comunităţilor etnice:

Dialog cu un reprezentant al mediului de afaceri:

Dialog cu un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale:

Dialog cu un reprezetant al cetăţenilor:

Dialog cu un lider al instituţiilor deconcentrate:

Dialog cu un lider de direncţie din Primăria Timişoara: