NOUTĂŢI

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional si Euroregional apelează la bunăvoinţa dvs. solicitându-vă să sprijiniţi activităţile noastre prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venituri către această entitate non profit.

Ce aveţi de făcut?:

1. Tipăriţi formularul anexat Fisa fiscala 230

2. Completaţi datele personale

3. Completaţi, la rubrica "entitate non profit":

FUNDAŢIA VEST PENTRU JURNALISM REGIONAL ŞI EUROREGIONAL TIMIŞOARA

Cod de identificare fiscala: 11719940

Cont bancar (IBAN): RO62RNCB0249049290610001 BCR TIMIŞOARA

4. Completaţi Data şi Semnătura contribuabil

5. Expediaţi catre ANAF Cererea împreună cu celelalte documente solicitate la depunerea Declaraţiei pe veniturile obţinute în anul precedent.

****************************************************************************************************

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional organizează, în cadrul programului "Împreună pentru Transparenţă. Timişoara - Oraş al cetăţenilor", cea de-a X-a ediţie a Şcolii de Vară pentru Jurnalism şi Educaţie Civică "Probitas 2010".

Programul "Împreună pentru Transparenţă. Timişoara - Oraş al cetăţenilor" este implementat în asociere cu Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi este consacrat elevilor cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani din şcolile generale şi liceele timişorene.

Şcoala de Vară se va desfăşura la Centrul de Jurnalism din localitatea Româneşti, judeţul Timiş, (pensiune **), unde participanţii vor avea la dispoziţie o sală de training dotată cu reţea IT (4 posturi) cu acces la Internet, softuri de editare presă scrisă şi audio-video şi întreaga infrastructură de tipărire/producţie media (echipamente de producţie radio, video şi foto şi imprimante).

Participanţii vor beneficia de pensiune completă (**), cazare şi masă în cadrul Centrului de Jurnalism. Aplicanţii vor beneficia de o programă extracurriculară identică pentru fiecare dintre sesiuni, pe următoarele coordonate:

a) training profesional privind culegerea de informaţii, procesarea acestora, redactarea, editarea şi producţia media

b) schimburi de experienţă privind activitatea jurnalistică şcolară

c) dezbateri şi mese rotunde privind legislaţia în domeniul presei şi, respectiv, administraţiei locale.

Programul propriu-zis al Şcolii de Vară se desfăşoară în 4 sesiuni de câte zece zile, pentru grupuri de 8 participanţi/sesiune, după cum urmează:

Sesiunea 1: Duminică, 27.06 - Joi, 08.07.2010

Sesiunea 2: Duminică, 11.07 - Joi, 22.07.2010

Sesiunea 3: Duminică, 25.07 - Joi, 05.08.2010

Sesiunea 4: Duminică, 08.08 - Joi, 19.08.2010

Cele patru Sesiuni vor avea un program zilnic identic de desfăşurare, conform unei grile standard, după cum urmează:

Interval orar: 09.30-13.00 – Activităţi extracurriculare specifice de grup (dezbateri, activităţi formative, inclusiv întâlniri cu specialişti, autorităţi locale, vizite de documentare, excursii de cunoaştere a patrimoniului cultural local etc.)

Interval orar: 17.00-19.00 – Activităţi individuale creative.

Participanţii din fiecare sesiune vor edita împreună publicaţia color "Probitas 2010" şi vor realiza o emisiune radio cu durata de o oră.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, pe baza unei Aplicatii tip, pânâ cel târziu la 31 mai 2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0723 907 153 şi la Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timişoara, Piaţa Sfântul Gheorghe nr. 3, etaj 1 (intrarea Banca Transivania).