Programe

Programul Faber de sprijinire a elevilor superdotaţi din învăţământul preuniversitar

Scop/Obiective:

În contextul alegerilor locale din anul 2000, proiectul de constituire a Fondului special FVJ de sprijinire a elevilor superdotaţi din învăţământul preuniversitar şi-a propus ca obiective principale:

- maximizarea responsabilităţii candidaţilor în alegerile locale 2000 din Timişoara şi din judeţul Timiş, Sebiş (judeţul Arad) şi Blaj (judeţul Alba), în rezolvarea unor probleme punctuale ale comunităţilor şi, în speţă, pentru sprijinirea elitelor din învăţământul timişean, îndeosebi a elevilor cu probleme sociale deosebite;

- constituirea unui Fond special din care vor fi acordate burse lunare, timp de un an, elevilor din învăţământul preuniversitar cu rezultate deosebite care fac parte din medii sociale defavorizate

- stimularea interesului comunităţilor din Timişoara, judeţul Timiş, Sebiş (judeţul Arad) şi Blaj (judeţul Alba) pentru procesul electoral;

- ameliorarea dialogului dintre colectivităţile urbane şi rurale, pe de-o parte, şi candidaţii în alegeri, pe de altă parte, şi orientarea acestui dialog către problemele stringente ale dezvoltării comunitare;

- sprijinirea cunoaşterii de către viitorii reprezentanţi în organele administrative (primării, consilii locale şi consilii judeţene) a situaţiei reale a comunităţilor în fruntea cărora vor fi aleşi, a atitudinilor comunitare, a opiniilor şi părerilor pe care le au cetăţenii.

Grupurile ţintă:

- elevii cu rezultate deosebite din învăţământul preuniversitar, care au probleme sociale deosebite din localităţile Timişoara, judeţul Timiş, Blaj (jud. Alba) şi Sebiş (jud. Arad);

- candidaţii în alegerile locale din zona de acoperire Radio Vest

- viitorii reprezentanţi ai comunităţilor în organele administrative (primării, consilii locale şi consilii judeţene)

- reprezentanţi ai autorităţilor locale implicaţi în desfăşurarea tehnică a campaniei electorale;

- reprezentanţi ai societăţii civile din localităţile vizate;

- publicul larg din comunităţile din aria de diseminare;

Rezultate:

- creşterea numărului de participanţi la procesul de votare

- cunoaşterea de către viitorii reprezentanţi în organele administrative (primării, consilii locale şi consilii judeţene) a situaţiei reale a comunităţilor în fruntea cărora vor fi aleşi, a atitudinilor comunitare, a opiniilor şi părerilor pe care le au electorii privind activitatea de perspectivă a acestor organ

- constituirea unui fond total de USD 2,700, din care, timp de un an, au fost acordate şi distribuite bursele "Faber" pentru un număr de6 elevi cu performanţe deosebite.

Bursierii "Faber" ai Fundaţiei Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional au fost următorii:

1) Catană Ionuţ clasa a VII-a, Lic. de Muzică “Ion Vidu”, Timişoara

2) Ciovârnache Victor, clasa a XI Gr.Şc.Electromotor, Timişoara

3) Giuriţan Octavian , clasa a VIII-a Colegiul Bănăţean, Timişoara

4) Pârâianu Ramona , clasa a XI-a, Gr.Şc.Ec.-Administra ţie, Timişoara

5) Stănescu Bellu Mădălina , clasa a VII-a, Şc.gen.18, Timişoara

6) Rădoi Cosmin Aurel , clasa a VII-a. Şc. Gen. 7, Timişoara