Proiecte

MULTICULTURALISM ÎMPOTRIVA CONFLICTELOR/

MULTICULTURALISM AGAINST CONFLICTS

Perioada: Mai - septembrie 2003

Locul desfăşurării: Timişoara - Valea lui Liman

Finanţatori:

Parteneri:

Novi Sad School of Journalism

Casa de presă şi Editura "Lumina" Pancevo

Radio 021 Novi Sad

Universitatea Belgrad

Universitatea "Tibiscus"

Scop/Obiective:

  - realizarea unui amplu schimb de experienţă între jurnaliştii din România şi Serbia privind abordarea în presă a situaţiilor conflictuale la nivel etnic, social şi politic

Grupuri ţintă:

- un grup de 40 de ziarişti din România şi Serbia (Regiunea Autonomă Vojvodina)

Rezultate:

În perioada mai-septembrie, s-au desfăşurat la Timişoara, Novi Sad, Belgrad şi Pancevo, o serie de activităţi jurnalistice specifice de monitorizare şi analiză a situaţiilor conflictuale şi a fost elaborată strategia de intervenţie media pentru gestionarea acestora.

La finalul implementării, timp de o săptămână, ziariştii reuniţi la Valea lui Liman, judeţul Timiş, au dezbătut în cadrul unor seminarii, mese rotunde şi sesiuni de training problemele concrete ale gestionării în mass media a situaţiilor conflictuale şi au elaborat împreună un document orientativ de bune practici privind aceste aspecte ale activităţii lor.

Photo:

Primirea la Timişoara a grupului de participanţi din Serbia:

Sosirea la Valea lui Liman:

Seminar de lucru la Timişoara:

Work-shop la Timişoara: