Finanţatori

Principalii finanţatori ai proiectelor şi programelor organizaţiei:

Centrul Euroregional pentru Democraţie Timişoara

www.regionalnet.org

Uniunea Europeană - Programul Phare

www.infoeuropa.ro

Regional Partnership for Democracy Program Bucharest

www.adfusa.org

US AID

www. usaid .gov

Consiliul Europei - Youth European Foundation

www.coe.int/youth

 

Soros Open Society - Fundaţia Cocept

www. concept .ro


German Marshall Fund of the United States

www.gmfus.org/ balkantrust /

Consiliul Local / Primăria Municipiului Timişoara

www.primariatm.ro

Consiliul Judeţean Timiş

www.cjtimis.ro

Institutul Cultural Român

www.icr.ro

Uniunea Scriitorilor din România

www.uniuneascriitorilor.ro