Programe

Centrul de consultanţă pentru management şi marketing în turism Sebiş – judeţul Arad

Programul PHARE RO9897.01.01.02.0227

Finanţator: Uniunea Europeană

POLITICI REGIONALE ŞI DE COEZIUNE, RESTRUCTURARE INDUSTRIALĂ ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Perioada: Ianuarie 2000 - Decembrie 2001

Locaţia: Sebiş, judeţul Arad (arealul vizat: Ţara Zarandului - localităţile: Buteni, Dezna, Ineu, Moneasa, Şiria.

Scop/Obiective:

Programul a avut ca scop dezvoltarea unei strategii complexe de stimulare a turismului în zona de implementare, precum şi de promovare a unor soluţii moderne de management şi marketing, acordarea de consultanţă de specialitate pentru accesarea fondurilor europene.

Pentru realizarea scopului propus, a fost înfiinţat în oraşul Sebiş "Centrul de Consultanţă pentru management şi marketing în turism" (CCMMT), prin intermediul căruia au fost implementate următoarele pachete formaţionale:

- sesiuni de training pentru managerii aşezămintelor turistice din zonă (pensiuni, moteluri, hoteluri, baze de agrement etc.)

- cursuri de pregătire pentru ghizi profesionişti şi recepţioneri în unităţile de cazare (reconversie profesională)

- cursuri de iniţiere pentru întocmirea unor proiecte destinate accesării foundurilor europene (Phare, Sapard)

- cursuri pentru însuşirea unor tehnici de promovare a turismului prin intermediul mass media.

Au fost puse bazele funcţionării unui network al operatorilor în turism din Ţara Zarandului şi conectării acestuia la reţeaua turistică din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.

 Grupuri ţintă:

- 45 operatori (patroni şi managei) în turism din zona Ţara Zarandului

- 60 de persoane aflate în şomaj care au participat la cursurile de reconversie profesională

- 15 specialişti în probleme de management şi marketing

- 8 reprezentanţi ai celor mai importante agenţii de turism din partea de vest a României

- 40 de ziarişti din România şi Serbia interesaţi în promovarea turismului transfrontalier

- autorităţile locale din zona de implementare

- reprezentanţi ai unor instituţii judeţene, centrale şi guvernamentale de profil.

 Rezultate:

- Centrul de Consultanţă pentru Management şi Marketing în Turism (CCMMT) a sprijinit întocmirea a 15 de proiecte pentru accesarea unor fonduri europene pentru dezvoltarea turismului (2 dintre aceste proiecte au fost aprobate spre finanţare)

- 60 de persoane au participat la cursurile de reconversie profesională (35 dintre acestea obţinând locuri de muncă în domeniu)

- au fost derulate 12 acţiuni de inter-conectare (vizite reciproce, schimburi de experienţă, seminarii)

- au fost demarate procedurile de contractare pe termen scurt şi mediu a 8 parteneriate între agenţiile de turism şi locaţiile turistice din zonă

- a fost realizat un pliant promoţional pentru promovarea zonei Ţara Zarandului

- au fost publicate 18 articole în presa din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa referitoare la atracţiile turistice din zona de implementare

Photo:

Training cu operatorii de turism la CCMMT:

Consultanţă pentru întocmirea de proiecte de finanţare CCMMT:

Cursuri de reconversie profesională (recepţionaeri şi ghizi):

Cursuri de reconversie profesională (recepţionaeri şi ghizi):

Cursuri de reconversie profesională (recepţionaeri şi ghizi):

Cursuri de reconversie profesională (recepţionaeri şi ghizi):

Cursuri de reconversie profesională (recepţionaeri şi ghizi):

Cursuri de reconversie profesională (recepţionaeri şi ghizi):

Seminar-tranining cu operatorii de turism din Ţara Zarandului:

Întâlnire a operatorilor în turism cu reprezentanţii Guvernului României:

Întâlnire cu autorităţile locale:

Vizită de lucru inter-operaţională:

Vizită de lucru inter-operaţională:

Vizită de documentare a unui grup de ziarişti din Euroregiunea DCMT:

Training cu jurnaliştii din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa:

Training cu jurnaliştii din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa: