Programe

Probitas 2003 - Ediţia a III-a "Multiculturalism împotriva conflictelor/Multiculturalism against conflicts" (proiect transfrontalier)

Perioada de implementare: aprilie - septembrie 2003

Locaţia: Valea lui Liman, judeţul Timiş

Finanţator:

Scop/Obiective:

  Cele cinci sesiuni de training ale programului au fost integrate în contextul proiectului "Multiculturalism împotriva conflictelor" derulat în parteneriat cu Şcoala de Jurnalism Novi Sad (Novi Sad School of Journalism"), Casa de Pres şi Editura "Libertatea" Novi Sad şi Universitatea "Tibiscus" Timişoara.

Principalul obiectiv al programului a fost identificarea unor soluţii optime de diminuare a tensiunilor inter-etnice, politice şi sociale în Euroregiunea DKMT şi a unor modalităţi corecte de abordare a acestora de către mass-media.

Grupuri ţintă:

- 40 de tineri jurnalişti din România şi Serbia

- 8 jurnalişti cu experienţă şi expertiză în domeniul managementului conflictelor

- autorităţile locale din zona de implementare

- reprezentanţi ai unor instituţii publice regionale şi euroregionale.

Photo:

Seminar cu tema managementul conflictelor regionale:

 

Masă rotundă: conflictele regionale:

Reprezentanţii organizaţiilor partenere (Serbia):

Excursie de documentare:

Rezultate/ Publicaţii:

  PROBITAS 2003.NO.1.PAGE 4-1
  PROBITAS 2003.NO.1.PAGE 2-3
  PROBITAS 2003.NO.2.PAGE 4-1
  PROBITAS 2003.NO.2.PAGE 2-3