Programe

Probitas 2009 - Ediţia a IX-a "Timişoara - Oraş al cetăţenilor"

Locaţia: Centrul de jurnalism Româneşti, comuna Tomeşti, judeţul Timiş

Perioada de implementare: 28 iunie - 20 august 2009

Finanţator:

Consiliul Local / Primăria Municipiului Timişoara

Obiective:

- implementarea unui program complex de instruire civică şi iniţiere în jurnalism

- cunoaşterea structurilor funcţionale şi a relaţiilor dintre administraţia locală şi mass media

- cultivarea spiritului de muncă în echipă, a respectului pentru valorile democratice, pentru Timişoara

Scop:

- derularea unei arii curriculare ce include noţiuni fundamentale de drept constituţional, structura puterilor în stat, relaţiile dintre putere şi presă, reguli generale de comportament civic, autocunoaştere şi autoevaluare; însuşirea unor cunoştinţe de bază privind presa scrisă şi audio-vizuală (radio)

- realizarea unei reviste de patru pagini color şi a unei emisiuni de radio cu teme din zona ariei curriculare

 Grupuri ţintă:

- 40 de elevi şi cadre didactice din Timişoara, cu perfomanţe deosebite (Liceul pedagogic "Carmen Sylva" , Şcoala generală nr. 7, Şcoala generală nr. 22, Şcoala generală nr. 30, Liceul teoretic "Traian Vuia" Făget şi Liceul teoretic "Traian" Deva)

Photo:

Absolvenţii Sesiunii 1:

Dezbatere - Sesiunea 1:

Absolvenţii Sesiunii 2:

Realizarea emisiunii de radio - Sesiunea 2:

Absolvenţii Sesiunii 3:

Şedinţă de redacţie - Sesiunea 3:

Absolvenţii Sesiunii 4:

Dezbatere radio - Sesiunea 4: