lea Şagului

Programe

Timişoara - Oraş al cetăţenilor

Locaţia: Municipiul Timişoara

Centrul de Jurnalism Româneşti, comuna Tomeşti, judeţul Timiş

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2011

Finanţator:

Consiliul Local / Primăria Municipiului Timişoara

Scop/Obiective:

  Programul "Timişoara - Oraş al cetăţenilor" sintetizează rezultatele implementării proiectelor derulate sub genericul "Împreună pentru transparenţă" (2004-2008) şi marchează transformarea acestor proiecte complementare într-un program coerent, pe termen mediu.

Scopurile programului sunt următoarele:

- maximizarea transparenţei activităţii Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi a societăţilor şi regiilor din subordinea acestora;

- creşterea vizibilităţii muncii aleşilor locali şi a activităţii funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

- creşterea nivelului de responsabilizare a cetăţenilor ca beneficiari şi participanţi la actul decizional de interes comunitar;

- creşterea gradului de implicare a cetăţenilor la dezbaterea şi adoptarea unor decizii cu impact comunitar;

- revitalizarea şi promovarea spiritului civic, a iniţiativei şi responsabilităţii cetăţeneşti.

Principalele obiective ale programului sunt:

- implementarea unui program complex de diseminare a informaţiilor, mediatizare, monitorizare şi stimulare a interacţiunii dintre cetăţenii municipiului Timişoara şi reprezentanţii administraţiei locale, atât la nivel decizional (Consiliul Local), cât şi la nivel executiv (Primăria Municipiului Timişoara);

- susţinerea şi stimularea implementării conceptului de democraţie participativă prin monitorizarea participativă, promovarea şi maximizarea vizibilităţii activităţii Consiliilor Consultative de Cartier, a Consiliului Local al Tinerilor şi, respectiv, a Consiliului Seniorilor;

- fluidizarea comunicării/schimbului de informaţii între aleşii locali şi structurile componente ale conceptului de democraţie participativă la nivelul municipiului Timişoara, precum şi cu reprezentanţii aleşi uninominal în structurile puterii regionale (judeţene) şi naţionale.

Activităţi:

În vederea realizării scopului şi atingerii obiectivelor stabilite, Contractul de asociere dintre Consiliul Local şi Primăria Municipiului Timişoara, pe de-o parte, şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara, pe de altă parte, va stipula o serie de activităţi cu derulare pe întregul parcurs al fiecărui an calendaristic, după cum urmează:

- maximizarea transparenţei activităţii Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi a societăţilor şi regiilor din subordinea acestora, prin transmiterea în continuare, în direct, la radio, a şedinţelor Consiliului Local Timişoara;

- monitorizarea interacţiunii dintre cetăţenii municipiului Timişoara şi reprezentanţii administraţiei locale, atât la nivel decizional, cât şi la nivel executiv, inclusiv prin transmiterea în continuare, în direct, la radio, a unora dintre Dezbaterile publice iniţiate de Primăria Municipiului Timişoara pe marginea unor teme de larg interes public;

- monitorizarea participativă şi sprijinirea activităţii principalelor structuri ale democraţiei participative , respectiv, a Consiliilor Consultative de Cartier, a Consiliului Local al Tinerilor şi, respectiv, a Consiliului Seniorilor, prin:

a) promovarea unor ample dialoguri cetăţeneşti cu reprezentanţii autorităţilor locale şi cu aleşii la nivel naţional (parlamentarii aleşi uninominal în Circumscripţia Timişoara)

b) organizarea, în fiecare an, la Centrul de Jurnalism Româneşti, comuna Tomeşti judeţul Timiş, a minimum 4 sesiuni (x 3 zile) de team building consacrate membrilor organismelor de conducere a Consiliilor Consultative de Cartier şi, respectiv, a Consiliului Seniorilor, cu participarea unor reprezentanţi ai Direcţiei de Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

c) organizarea ediţiilor a IX (2009), a X-a (2010) şi a XI-a (2011) a Şcolii de Vară „Probitas” la Centrul de Jurnalism Româneşti, comuna Tomeşti judeţul Timiş, cu participarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Tinerilor, precum şi a unor elevi timişoreni cu performanţe deosebite, implicaţi în acţiuni şi activităţi cu impact civic. Potrivit tradiţiei, Şcoala de Vară „Probitas” va avea, în fiecare an câte patru sesiuni a câte 10 zile;

d) consacrarea, în fiecare an, a celor patru ediţii anuale ale publicaţiei „Probitas” (realizată în cadrul Şcolii de Vară) mediatizării rezultatelor Asocierii;

e) sprijinirea directă a organizării unor evenimente precum „Zilele cartierului”, precum şi, prin acordarea de consultanţă de specialitate, a realizării unor publicaţii de cartier coordonate de către Consiliile Consultative de Cartier.

Grupuri ţintă:

- cetăţenii municipiului Timişoara

- reprezentanţii cetăţenilor în structurile democraţiei participative: Consiliile Consultative de Cartier, Consiliul Local al Tinerilor Timişoara şi Consiliul Seniorilor

- consilierii locali

- funcţionarii publici ai Primăriei municipiului Timişoara

- liderii structurilor descentralizate ale administraţiei locale şi judeţene

 Rezultate:

 TEAM BUILDING SESIUNEA 1 – CONSILIUL SENIORILOR

Data desfăşurării: 08 – 10 mai 2009; 30 mai- 3 iunie 2010

Locul desfăşurării: Centrul de jurnalism Româneşti

Participanţi: Membrii biroului de conducere Consiliul Seniorilor Timişoara:

Marian Odangiu, Coordonator de proiect

Ştefan Tat, Preşedinte executiv, Preşedinte Comisia Memoria Colectivă, Tradiţii şi Estetica Oraşului

Nicolae Vlad, Vicepreşedinte executiv, Preşedinte Comisia Intergeneraţii

Rodica Vlădoianu, Vicepreşedinte Comisia Intergeneraţii

Maria David Brad, Secretar Comisia Intergeneraţii

Doru Brad, Membru Comisia Intergeneraţii

Andrei Gheorghe, Preşedinte Comisia Persoane Vârstnice

Doina Domide, Secretar Consiliul Seniorilor, Secretar Comisia Relaţii Publice

Hortenzia Ispas, Preşedinte Comisia Relaţii Publice

Concluzii:

- s-a realizat un larg schimb de opinii privind activitatea entităţilor democraţiei participative , rolul, locul şi importanţa acestei activităţi în intensificarea dialogului constructiv dintre cetăţeni şi autorităţile locale;

- au fost abordate în discuţii inclusiv probleme privind ameliorarea legislaţiei în domeniul administraţiei locale şi s-a convenit asupra demarărării unor proceduri de amendare a acestei legislaţii prin formularea unor propuneri concrete precum:

- alegerea uninominală a consilierilor locali

- stabilirea unor sarcini precise ale consilierilor locali în raprt cu cartierele timişorene

- includerea unor reprezentanţi ai Consiliilor de Cartier în CA unităţilor şcolare de cartier

- s-a convenit asupra necesităţii întăririi comunicării şi legăturilor dintre entităţile democraţiei participative, în vederea maximizării coerenţei activităţii acestora, spre folosul cetăţenilor oraşului;

- participanţii şi-au asumat sarcina de a identifica căile şi mijloacele realizării acestor obiective;

- în acest scop, s-a stabilit organizarea unei prime reuniuni comune în data de vineri, 25 iunie, ora 11.00;

- s-a convenit asupra optimizării comunicării directe între reprezentanţii cetăţenilor în structurile democraţiei participative , precum şi cu echipa de proiect „Timişoara – Oraş al cetăţenilor”;

- s-a decis demararea demersurilor pentru realizarea, până la finalul implementării proiectului „Timişoara – Oraş al cetăţenilor”, a unui site pro-activ consacrat celor trei entităţi: Consiliul Seniorilor, Consiliile Consultative de Cartier şi Consiliul Local al Tinerilor;

- s-a hotărât demararea activităţilor de identificare a unor obiective pe termen mediu şi lung a activităţii comune şi întocmirea, în acest sens, a unui Raport la finalul implementării proiectului „Timişoara – Oraş al cetăţenilor”;

- s-a stabilit intensificarea colaborării Consiliului Seniorilor cu Fundaţia Vest pentru Jurnalism şi organizarea unei noi reuniuni în toamna 2009, în scopul elaborării unor proiecte de interes comunitar pentru accesarea unor fonduri locale şi/sau externe în vederea implementării acestor proiecte.

Seminar "Conceptul de democraţie participativă la Timişoara":

Dezbatere privind perspectivele de colaborare:

TEAM BUILDING SESIUNEA 2 - CONSILII CONSULTATIVE DE CARTIER

Data desfăşurării: 22 – 24 mai 2009; 112-14 martie 2010

Locul desfăşurării: Centrul de jurnalism Româneşti

Participanţi: Preşedinţii Consiliilor Consultative de Cartier din zonele: Plopi-Kuncz, Ghiroda Nouă, Fabric, Calea Sever Bocu, Calea Aradului, Medicinei-Campus Stundeţesc

Invitaţi:

Smaranda Popa Radovan – Consilier local

Elena Wolf – Consilier local

Marian Odangiu, Coordonator de proiect

Ion Olaru, Preşedintele Consiliului Consultativ de Cartier Plopi-Kuncz

Gheorghe Triponescu, Preşedintele Consiliului Consultativ de Cartier Ghiroda Nouă

Constantin Savulov, Preşedintele Consiliului Consultativ de Cartier Fabric

Dan Goldiş, Preşedintele Consiliului Consultativ de Cartier Calea Sever Bocu

Ion Popa, Preşedintele Consiliului Consultativ de Cartier Calea Aradului

Dorel Bolduş, Preşedintele Consiliului Consultativ de Cartier Medicinei-Campus Studenţesc

Seminar privind problemele cetaţenilor

Dezbatere privind colaborarea între Consiliile Consultative de Cartier

TEAM BUILDING SESIUNEA 3 - CONSILII CONSULTATIVE DE CARTIER

Data desfăşurării: 29 - 31 mai 2009

Locul desfăşurării: Centrul de jurnalism Româneşti

Participanţi: Preşedinţii Consiliilor Consultative de Cartier din zonele: Mehala, Ronaţ, Blaşcovici, Josefin-Dâmboviţa, Freidorf, Cetate

Invitaţi:

Valentin Moldovan, Consilier CLT

Silviu Sarafolean, Consilier CLT

Marian Odangiu, Coordonator de proiect

Mitică Ioviţă, Vicepreşedinte Consiliul Consultativ de Cartier Freidorf

Marius Mircia, Preşedinte Consiliul Consultativ Ronaţ

Victor Opriţescu, Preşedinte Consiliul Consultativ Josefin-Dâmboviţa

Bojidar Popovici, Vicepreşedinte Consiliul Consultativ Mehala

Gheorghe Stăiculescu, Preşedinte Consiliul Consultativ Blaşcovici

Ioan Urban, Preşedinte Consiliul Consultativ Cetate

Seminar privind problemele cetăţenilor:

Training, schimb de experienţă şi trasfer de know-how privind ziarele de cartier:

 

TEAM BUILDING SESIUNEA 4 - CONSILII CONSULTATIVE DE CARTIER

Data desfăşurării: 05 - 07 iunie 2009

Locul desfăşurării: Centrul de jurnalism Româneşti

Participanţi: Preşedinţii Consiliilor Consultative de Cartier din zonele: Ciarda Roşie, Circumvalaţiunii, Fratelia, Calea Martirilor, Calea Şagului, Zona Soarelui, Zona Tipografilor

Invitaţi:

Maria Saracan , Consilier CLT

Claudia Borza , Consilier CLT

Marian Odangiu, Coordonator de proiect

Titus Stoica , Vicepreşedinte Consiliul Consultativ de Cartier Ciarda Roşie

Irene Isabel Suhaida , Vicepreşedinte Consiliul Consultativde Cartier Ciarda Roşie

Gheorghe Dulgheru , Preşedinte Consiliul Consultativ de Cartier Tipografilor

Inge Kron, Preşedinte Consiliul Consultativ de Cartier Fratelia

Ion Sântea, Preşedinte Consiliul Consultativ Circumvalaţiunii

Adina Ţepeluş, Preşedinte Consiliul Consultativ de Cartier Zona Soarelui

Iancu Negrulescu, Preşedinte Consiliul Consultativ de Cartier Calea Şagului

Victor Cserb, Preşedinte Consiliul Consultativ de Cartier Calea Martirilor

Dezbatere privind problemele cartierelor:

Dialog despre editarea ziarelor de cartier:

TEAM BUILDING - PROIECTUL "TINERII DECID"

Data desfăşurării: 23-25 aprilie; 7 - 9 mai 2010

Locul desfăşurării: Centrul de jurnalism Româneşti

Participanţi: 14 tineri voluntari în proiectul "Tinerii decid"

Training pe probleme de administraţie locală:

Grup de participanţi: